logo

Kontakt

con_tel.png+420 558 440 423
mobile.png+420 733 500 440
emailButton.pngranch@prosper-ranch.cz

logopeagas

 

 

 

 

 

 

Aktuální akce

žádná událost

Kdo je Online

Právě připojeni - hostů: 276 
Cutting Tisk Email
Ke zvládnutí velkého stáda telat bylo zapotřebí rychlých a obratných koní Cutting spolu s reiningem je dnes považován za jednu z těch nejtěžších disciplin westernového ježdění. Je to rychlá a vzrušující práce, při které má jezdec pouhé 2,5 minuty na to, aby si správně zvolil svůj kus dobytka, oddělil jej od stáda, zahnal do středu arény a zabránil mu v návratu k ostatním zvířatům. Sbor rozhodčích sleduje nejenom výkon jezdce,ale také koně. Důraz je kladen na chuť a ochotu k práci a na míru samostatnosti čtyřnohého partnera. Jakmile je dobytek oddělen od stáda, jezdec už nesmí.používat k vedení koně otěže a musí nechat koně samostatně pracovat. Jezdec má povoleno udělovat jen pomůcky nohama a je na koni, aby zvolený kus stále sledoval, odhadoval jeho reakce a vlastním tělem bránil zvířeti v pohybu rychlým cvalem, obraty a zastavením. Je však nutné mít na paměti, že cutting není určen začínajícím jezdcům. Kdo se učí cuttingu, musí již bezpečně ovládat základy jízdy na koni. Musí zvládnout koně, který se pohybuje vysokou rychlostí, prudce zastavuje a obrací se na místě. Jezdecký začátečník ohrožuje svoje zdraví a kazí svého koně. Cutting je ve Spojených sátech velmi oblíbenou disciplínou, která už dnes pronikla i do zemí střední Evropy, Austrálie a dokonce i do Izraele. Je to disciplína určená ženám i mužům. I když při představě kovboje se nám vybaví muž v sedle, ženy jsou dnes mužům rovnocennými partnerkami. Od roku 1980 již 22 žen získalo v šampionátech vrcholná ocenění The National Cutting Horse Association (NCHA), která byla založena již v roce 1946. Tato organizace, co do počtu koní a jezdců, se nemůže srovnávat s chovatelskou organizací plemene American Quarter Horse (AQHA), ale umožňuje svým členům a zájemcům o tento druh sportu účast v celé řadě soutěží – od soutěží pro mládež a začínající cuttingové jezdce, až po soutěžní klání mezi profesionály. Bezesporu největším kláním je světový šampionát mladých cuttingových koní (NATIONAL CHA WORLD CHAPIONSHIP CUTTING HORSE FUTURITY).

Každý kůň má v sobě určitou schopnost práce s dobytkem, včetně plnokrevníků nebo arabských koní a řada špičkových jezdců také používá různá plemena koní. Nelze však popřít, že ideálním je kůň plemene Quarter Horse, který má pro tuto disciplínu nejvhodnější tělesnou stavbu, instinkt pro práci s dobytkem a je pro cutting šlechtěn po řadu generací. Vhodní jsou koně menšího vzrůstu a s kohoutkovou výškou do 150 cm. Větší koně se pohybují pomaleji a méně obratně. Důležitá je dobře osvalená záď a kratší končetiny.

Nováčci v cuttingu by se měli učit na zkušeném koni, který ví, jak má daný cvik správně provést. Američtí trenéři doporučují takového koně nejdříve pronajmout, a až jednoho dne jezdec zjistí, že je lepší než jeho kůň, potom si koupit vlastního koně s vyšší výkonností. Je škoda ihned investovat do špičkového soutěžního koně. Není ani dobré si dlouho držet školního cuttingového koně. Všichni začátečníci chybují a koně brzy přijdou na to, jak svého nezkušeného jezdce ošidit a začnou pracovat nedbale.

Koně pro cutting se začínají trénovat ihned po obsednutí. Výhodou je, když se mladý kůň může učit od staršího zkušeného koně, bohužel takové zvíře nebývá k dispozici často. Většina špičkových koní je celý život specializována pouze na cutting, někteří však dokáží dosahovat vynikajících výsledků i v jiných disciplínách. Začínající jezdci pracují jen s jedním kusem v ohradě, ti zkušenější již mívají k dispozici 8–15 kusů. Neustále je nutné učit koně, aby sledoval zvolené zvíře, předvídal jeho reakce, uměl je znehybnit svým tělem a hnát požadovaným směrem. Jezdec se musí naučit předvídat chování dobytka a zaujmout nejsprávnější pozici pro vlastní oddělení zvířete od stáda. Navede-li jezdec koně do správné pozice, kůň pochopí co dále dělat a pracuje již sám.

Jezdci také neustále pracují na zdokonalení svého sedu. Důležité je, aby kůň nebyl jezdcem rušen. Sedí hluboko v sedle s uvolněnými koleny a tělo jezdce stále jde s pohybem koně. Čím lepší sed, tím lepší komunikace. Někteří trenéři dávají přednost aktivnímu sedu. Pokud jezdec pobízí koně k pohybu dopředu, posunuje těžiště mírně dopředu, chce-li zastavit sedne si hluboko do sedla v záklonu s prošlápnutými patami. Špatný sed znamená i vysílání špatných signálů zvířeti, které je zmateno. Ztuhlý jezdec tiskne nohy k bokům koně, který je tím rušen a nesoustředí se na práci s dobytkem.

Důležitá je trpělivost a sebekázeň. Příliš dychtivý jezdec spíše koni překáží a braní mu ve správné činnosti. K nejčastějším chybám jezdců patří snaha naklánět se do stran, když je třeba s koněm odbočit doleva nebo doprava. Další chybou je, když jezdec správně předpovídá reakci skotu a reaguje pohybem dříve než kůň. Kůň je tím velmi zmaten a každý zkušený jezdec ví, že i když odhadl situaci dobře, musí vždy počkat, až jak zareaguje kůň a teprve potom ho působením holení usměrnit. Vývoj partnerského vztahu koně a jezdce a stálé zdokonalování zručnosti obou těchto partnerů, jsou nezbytnými předpoklady pro úspěšné provádění cuttingu. Chce to trpělivost, houževnatost a úspěch se dostaví.