logo

Kontakt

con_tel.png+420 558 440 423
mobile.png+420 733 500 440
emailButton.pngranch@prosper-ranch.cz

logopeagas

 

 

 

 

 

 

Aktuální akce

žádná událost

Kdo je Online

Právě připojeni - hostů: 226 
Reining Tisk Email

Královská disciplína - aneb jak usednout na trůn

Reining láká stále více a více diváků na westernové soutěže. Také přibývá jezdců a především je stále více kvalitních reiningových koní. Díky kterým se stává reining opravdu „Reiningem královským“. Jezdci, jedou podle tzn. paternů kterých je celkem 11. Tyto paterny jsou součástí pravidel WRC.Je pouze na rozhodčím, kterou z těchto úloh pro jezdce vybere. Reiningová úloha musí být vyvěšená min. 1 hodinu před startem disciplíny. Reining je zpravidla vypisován pro třídu, mládež, amatér ,junior, senior.

Kde se mluví o třídách junior a senior, znamená to, že kůň je mladší nebo starší 6 let. I tady platí, že koně ve třídě senior startují na pákovém uzdění. Každá Reiningová úloha se skládá z těchto manévrů.

 • Kruhy ( velké se jedou rychle a malé pomalu) velice důležité je viditelné zpomalení a následně viditelné zrychlení. Letmé přeskoky se provádějí na předepsaném místě, jakékoli opoždění se penalizuje.
 • Spin je série obratů o 360 stupňů kolem vnitřní zadní nohy, přičemž by se rychlost spinu měla plynule zvyšovat.
 • Rollback, je obrat kolem zádi o 180 stupňů. Sliding stop neboli klouzavé zastavení se provádí na dlouhé stěně za určenou značkou.
 • Run down je cval na rovné čáře.
 • Výdrž znamená klidné stání alespoň 3 sekundy.
 • Couvání musí být rovné a plynulé. Po odjetí předepsané úlohy následuje kontrola uzdění, která je povinná pro všechny jezdce.

Jezdec dostává plusové a mínusové body přičemž 70 bodů je průměrný výkon

Mínusové hodnocení koně: Nadměrné žvýkání, otevírání huby nebo házení hlavou, boční stop, odmítání přeskoku, předvídání cviků, zakopnutí, křivé couváníMínusové hodnocení jezdce: ztráta třmenu, neschopnost jet podle značek při stopu nebo rollbacku,

Diskvalifikace: zneužívání nebo týráni koně před nebo během soutěže, použití zakázané výstroje,použití nelegálních udidel, použití nánosníku nebo biče, nepředvedení koně ke kontrole rozhodčím, nevhodné chování soutěžícího.

 • 0 skore: více než jeden prst mezi otěžemi, obouruční vedení koně na pákovém udidle popř. změna vedoucí ruky, nedokončení úlohy, provedení manévru jinak než je předepsáno nebo vložení nepředepsaného manévru, couvání více než 2 kroky, otočení o více než 90 stupňů, závada výstroje nedovolující dokončení úlohy, odmítnutí poslušnosti, nezvládnutí nebo útěk koně, klus více než 1/2 kruhu nebo 1/2 délky arény
 • 5 trestných bodů: použití ostruh před podbřišníkem, pochválení koně, držení se sedla, zjevná neposlušnost koně, kopání, kousání, vyhazování nebo vzpínání
 • 2 trestné body: Přerušení chodu, zamrznutí při spinu nebo rollbacku,nenaskočení do cvalu před první značkou, započetí slidingstopu před značkou, klus nad 2 kroky nebo polovina délky arény,cval kolem arény na nesprávnou nohu více než 1/2 zatáčky
 • 1 trestný bod: kontracval za každého 1/4 kruhu, za přetočení nebo nedotočení spinu o více než 1/8 do 1/4 obratu,cval kolem arény na nesprávnou nohu do poloviny zatáčky,
 • 1/2 trestného bodu: opožděný přeskok o jeden cvalový, zahájení kruhu v klusu nebo klus po rollbacku do 2 kroků, přetošení nebo nedotočení spinu do 1/8 obratu, nedodržení 6 m vzdálenosti od hrazení při stopu nebo rollbacku.

Nikdy nesmíte začínat úlohu zády k rozhodčím. Téměř všechny úlohy začínají ze středu což znamená čelem k rozhodčím.

V této disciplíně jsou pro koně povoleny kamaše a zvony.

Kruhy by měli být plynulé v předepsaném tempu. Je žádoucí aby byl viditelný přechod z rychlého do pomalého cvalu, stejně tak jako viditelný rozdíl mezi velkým a malým kruhem.Správné a rychlé naskočení do cvalu. Vše pokud možno přesně na středu. To jsou cviky za které můžete dostat plusové body.

Přeskoky se naučte provádět vždy přesně na středu. Za opožděný přeskok vás čeká penalizace. Stejně tak i za křižování.Pro učení přeskoků vám může posloužit kavaleta na zemi, přes kterou budete přeskok nacvičovat. Pokud udělá kůň nějakou chybu musíte jí co nejdříve opravit. Při přeskocích někteří jezdci ze strachu že kůň neposlechne dají velice důraznou pobídku na kterou kůň zareaguje vykopnutím. A jezdec je právem penalizován.

Při spinech se snažte koně udržet rovně. Kůň by se měl otáčet kolem vnitřní zadní nohy, přičemž si může přešlápnout. Ale větší část spinu musí být provedena na vnitřní noze. Přední nohy by se měli překračovat. Vnější přední noha by měla jít předem. Jen tak dosáhnete maximálního rozkročení a překřížení předních nohou koně. Jakékoli vytáčení hlavy koně má za následek ohnutí. A místo spinu budete provádět malé a nepodařené kruhy. Při učení spinu se snažte dělat s koněm obrat alespoň o 180 stupňů. Pokud zvládnete tento obrat můžete se pokusit o 360 stupňů. Zpočátku budete muset koně mírně přidržet aby vám od spinu neodešel.

Sliding stop neboli klouzavé zastavení. Váš kůň by měl velice rychle reagovat na vaší pobídku zasednutí. Tady platí že není důležité kolik metrů se sklouznete, ale zda jste tento stop schopni předvést správně technicky. Přední nohy se nesmí tzv. zapíchnout do země ale musí dál pokračovat v chodu. Jedním z důvodů zapíchnutí předních nohou je tvrdá ruka při zastavení, kdy kůň neměl dostatečný prostor pro podsazení a vyklenutí hřbetu. Popřípadě neuposlechnutí pobídky jezdce, kterému nezbylo nic jiného než koně zastavit přitáhnutím za otěž.

Při stopu se zastavuje až po projetí středové značky. Pokud začnete zastavovat dříve máte na triku další trestné body. Nezapomínejte na to že nájezd na stop by měl být asi 6 metrů od hrazení. Pokud se dostanete blízko stěny čeká vás další penalizace. A také budete mít problém s otočením koně v rollbacku. Rollback neboli obrat o 180stupňů který se provádí po sliding stopu.

Rollback by měl být dynamický neboť kůň potřebuje s tohoto obratu vycválat. Při couvání nezáleží na tom jak rychle couváte ale jestli couváte na mírných téměř neznatelných pobídkách. Zda je kůň ochotný tento pohyb předvést. A také záleží na couvání zda je rovné. Za nerovné couvání budete penalizovaní. Kontrola uzdění po skončení každé reiningové úlohy je nutná. Kontrolu provádí rozhodčí nebo ringstewar.

Ke kontrole uzdění patří také kontrola boků koně v místech ostruh zda nedošlo ke zranění. Pokud se nedostavíte na kontrolu uzdění budete diskvalifikováni.