logo

Kontakt

con_tel.png+420 558 440 423
mobile.png+420 733 500 440
emailButton.pngranch@prosper-ranch.cz

logopeagas

 

 

 

 

 

 

Aktuální akce

žádná událost

Kdo je Online

Právě připojeni - hostů: 214 
Western Horsemanship Tisk Email

Tato disciplína by měla prokázat jezdeckou dovednost a vyspělost jezdce. Hodnotí se jak sed jezdce, tak přesnost provedení předepsaných cviků.

Western Horsemanship se skládá ze dvou částí. První částí je předepsaná úloha, kterou se jezdci dozví nejpozději jednu hodinu před startem. Do kolbiště nastupují všichni jezdci, kde se seřadí zpravidla podle startovních číslech. Jednotlivě předvedou předepsanou úlohu ve které musí být kůň předveden, ve všech třech chodech. Poté se jezdec vrátí zpět do řady za posledního jezdce pokud není stanoveno jinak. Druhá část se skládá z pleasurové úlohy. Je pouze na rozhodčím, zda do této části nastoupí jen vybraní jezdci nebo všichni kteří v této disciplíně startovali.

V předepsaných úlohách se můžeme setkat s těmito cviky,krok, klus, prodloužený klus, cval nebo prodloužený cval, zastavení a couvání. Tyto cviky mohou být prováděny na přímé čáře, v zatáčce, v serpentině, na kruhu popřípadě na osmičce. K dalším cvikům patří, obraty kolem předních nebo zadních nohou, spiny, rollbacky, ustupování na holeň, travers, letmý přeskok, kontracval popřípadě jízda bez třmenů.

Hodnocení je od 0 do 20 bodů s půl bodovým dělením. Deset bodu je pro hodnocení koně a vzhledu jezdce a za provedení úlohy je dalších deset bodů.

 • Chyby vedoucí k horšímu hodnoceni: jezdce špinavý a otrhaný oděv či klobouk nebo ztráta klobouku, příliš dlouhé popřípadě příliš krátké otěže, nestejná délka otěží, přehnaný pohyb holení, špička nohy jezdce směřující dolů, špinavý a neupravený kůň, ztuhlá nebo nepřirozená poloha těla.
 • Závažné chyby v hodnocení jezdce: dotknutí se koně, dotknutí se kterékoli části sedla.
 • Chyby v předepsané úloze: chod na špatnou nohu, vypadnutí z chodu, neschopnost jed na kruhu, padání plecí dovnitř kruhu, hrubé popřípadě křivé zastavení, nedotočení obratu, neschopnost předvedení obratu, známky odporu koně při provádění cviků, zaváhání nebo zamrznutí koně, neschopnost koně stát v klidu během úlohy.
 • Závažné chyby v úloze: neprovedení nebo přidání cviku, obrat na špatnou nohu, kopnutí do kuželu, práce na špatné straně kuželu, vykopnutí koně, hrubá neposlušnost koně.
 • Diskvalifikace: ztráta startovního čísla, pád koně nebo jezdce, bití koně, použití nedovolené výstroje, nedovolené držení otěží.

Western horsemanship a nejčastější chyby - Aneb jak trefit línii mezi kužely

 • Nejdůležitější je přesnost s jakou projedete a předvedete předepsanou úlohu.V této disciplíně se hodnotí celkový dojem jezdce jeho sed pobídky a souhra s koněm.
 • V každém případě budete penalizováni za příliš shrbená nebo strnulá záda, dále za nesprávnou polohu holení, také pokud ve třmenech budete mít pouze špičku boty, ale i za nepřiměřené otáčení hlavy a koukání na hubu nebo plece koně, další penalizaci dostanete za příliš krátké nebo naopak za příliš dlouhé otěže. Také by jste se neměli dotýkat koně ani sedla. Ztráta startovního čísla má za následek diskvalifikaci.
 • Při zahájení disciplíny se dozvíte zda nastoupíte do kolbiště všichni nebo zda budete vjíždět samostatně to platí i po dojetí vaší úlohy. Jestli se zařadíte zpět mezi ostatní jezdce nebo budete mít povolen výjezd z kolbiště. Pokud budete nastoupeni v kolbišti měli by jste to brát jako zahájení disciplíny. Kůň by měl stát klidně na místě. Jezdec by se neměl zbytečně bavit s druhými jezdci, sesedat s koně nebo pokřikovat. I tady platí že čím je soutěž vyšší tím těžší úlohu můžete očekávat. V této disciplíně musíte předvést koně ve všech třech základních chodech alespoň na jednu stranu kolbiště.
 • Mezi další povolené manévry se kterými se můžete setkat je prodloužený klus nebo cval. Tyto chody se mohou provádět na přímé čáře, v oblouku, na kruhu, ale také na osmičce nebo slalomu.
 • Stání u kužele to je první tvrdý oříšek pro jezdce. Musíte odhadnout kde se kužel nachází.Jedna dobrá rada nestavějte koně těsně ke kuželu ale najeďte si půl až jeden metr od něj.Pokud máte start nebo zastavení u kužele měla by být přední noha koně v úrovni kužele.Chce to cvičit a trénovat. Sami potom přijdete nato kdy máte začít koně zastavovat aby jste zastavili přesně vedle kužele. A další věcí k dokonalosti tohoto cviku je aby kůň nestál s jednou nohou předkročenou. Kůň který si dokročí dostane lepší bodové hodnocení.
 • Kruhy ať už malé nebo velké by měly být stejnoměrné. Málo začínajících jezdců umí zajet pěkný kruh. Většinou je to šiška po které není jezdec schopen koně vrátit na předepsanou trasu. Nejjednodušší způsob je postavení čtyř popřípadě osmi kuželů kolem kterého budete jezdit. Ale ne hodinu, to by jste koně rychle znechutily. V úloze se můžete setkat i s půlkruhy.
 • Obrat kolem předku a obrat kolem zádi je v úlohách vypisován velice často tady je potřeba dát pozor aby kůň tento obrat předvedl správně. Ne vždy je obrat o celých 360 stupňů. Velice často se provádí obraty o 90 nebo 180 stupňů. Hodně začínajících jezdců provede obrat kolem osy to ale bohužel nemá nic společného s těmito obraty.
 • Kůň v prodlouženém cvalu nebo v prodlouženém klusu by měl zůstat uvolněný v klidu a pohodě. Krok by neměl být rychlý, krátký a drobivý naopak krok by se měl nepatrně protáhnout. Letmý nebo jednoduchý přeskok. Pokud je v úloze napsáno pouze přeskok je na jezdci zda to bude jednoduchý nebo letmý. V každém případě bude dobře provedený letmý přeskok hodnocen lépe než přeskok jednoduchý. Kůň musí přeskočit předníma i zadníma nohama. Celý cvik by měl být provedený ve stejném tempu je nežádoucí aby kůň po přeskoku nepřiměřeně zrychlil.
 • Kontracval neboli cval na vnější nohu. S tímto cvikem se můžeme setkat na soutěžích vyššího stupně. Je to cvik pro dobře přiježděného koně. Pozor na křižování. I tady musí být zachováno tempo i cvalový krok. Couvání by mělo být bez zjevných pobídek a pokud možno rovné. Pokud nemáte couvat například do půlkruhu kolem kužele.
 • Jízda bez třmenů i tohle patří mezi cviky které se mohou objevit v úloze. Je důležité abyste si zachovali stejný sed jako by nohy byly stále ve třmenech. V žádném případě se nepředklánějte, ztratíte potřebný kontakt s koněm.